Dolné Rakúsko – krajina dovolenkovej rozmanitosti

Dolné Rakúsko disponuje, v porovnaní s ostatnými krajinami strednej Európy, jedinečnou prírodnou a kultúrnou rozmanitosťou.

Dolné Rakúsko je srdcom celého Rakúska. Tu sa po prvýkrát v 10. storočí vyskytol pojem Ostarrichi, ktorý je najranejšou zmienkou formy slova, z ktorého vznikol neskorší názov Rakúska (Österreich). Tu mali tiež svoje prvé sídla Babenbergerovci, prví markgrófi a vojvodcovia Rakúska, až kým v roku 1146 nebolo hlavné mesto krajiny preložené do centra Dolného Rakúska – do dnešnej metropoly Viedne.

PDF - Dolné Rakúsko – krajina dovolenkovej rozmanitosti