Fascinujúce pyramídy

Nová výstava v múzeu MAMUZ v Mistelbachu poskytne návštevníkom od 3. marca do 25. novembra 2018 detailný pohľad do kultúry starovekého Egypta.

Fascinácia vysokou kultúrou povodia Nílu, ktorá po Napoleonovej výprave do Egypta ovplyvnila aj obyvateľov strednej Európy a následne tiež ich remeselnú činnosť, módu či hudbu, pretrváva až dodnes.

Výlet do starovekého Egypta

Už starovekí Gréci považovali pyramídy v Gíze za jeden zo siedmich divov sveta. Ďalším divom je aj to, že pyramídy zostali z väčšej časti zachované ešte aj o 4600 rokov neskôr. Kto za nimi nemôže letieť do Egypta, ten by mal určite zvážiť návštevu múzea MAMUZ v Mistelbachu: Výstava „Fascinujúce pyramídy“ vám od 3. marca do 25. novembra 2018 celkom zblízka predstaví svet starovekých Egypťanov. K vrcholom výstavy patrí rekonštrukcia Sennedžemovej hrobky, ako aj množstvo originálnych nálezov z pohrebísk egyptských panovníkov. Výstava sa okrem toho podrobne zaoberá staviteľstvom a architektúrou egyptských pyramíd.

Egyptománia v Európe

Ako veľmi poznačila vysoká kultúra povodia rieky Níl napoleonskú Európu možno ešte aj dnes vidieť napríklad v remeselnej výrobe, móde, záhradnej architektúre či hudbe z napoleonských čias. V tamojších časoch sa ako divadelné kulisy uprednostňovali egyptské motívy, pyramídy a obelisky, čoho najznámejšími príkladmi sú iste opery „Aida“ a „Čarovná flauta“. Motívy pyramíd a obeliskov možno nájsť ešte aj dnes v mnohých historických mestských častiach, resp. na historických pamätihodnostiach, ako je napr. zámok Schönbrunn alebo obec Heldenberg. Obsah výstavy prehlbuje množstvo workshopov pre deti, ako napr. „písanie hieroglyfmi“ alebo „návšteva bohov“, ako aj vedecké prednášky, napríklad o viere v posmrtný život.

Výstava je prístupná v češtine aj nemčine. Dodatočne si môžete rezervovať sprevádzané prehliadky – na požiadanie v češtine, slovenčine a angličtine.