Národný park Thayatal

Small is beautiful (Malé je krásne): toto motto platí zvlášť pre najmenší národný park Rakúska.

V národnom parku Thayatal, bezprostredne na hranici s Českom, sa nachádza na tom najužšom priestore nevídané množstvo rozmanitých druhov rastlín a živočíchov. Toto prírodné bohatstvo možno objavovať počas (cyklo)turistiky, prehliadok so sprievodcom alebo v budove národného parku.

Pred ľudskými zásahmi údolie do značnej miery ušetrila jeho neprístupnosť a hraničná poloha s Českom, kde sa priamo napája na národný park Podyjí. Tak sa v pôvodnej podobe podarilo zachovať jedno z najkrajších riečnych údolí v Európe. Pozdĺž koryta rieky, ktoré do žulových útvarov oblasti Waldviertel vyhĺbila rieka Dyje, sa tu vyskytuje úzke prepojenie najrozličnejších biotopov: lúky, lesy, suché trávnaté plochy a skaly ponúkajú miesto pre život množstvu zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Útočisko tu našli čierne bociany, jašterice zelené, vydry riečne, ako aj nanajvýš plachá mačka divá. Z botanických skvostov tu možno nájsť ľaliu zlatohlavú, pestrofarebné kosatce, jasenec biely, kavyľ chlpatý, vstavač vojenský a oveľa viac. Okrem ohromnej prírody fascinuje územie tohto národného parku návštevníkov aj svojimi hradmi a zrúcaninami, ako aj povesťami, ktorými sú opradené.

Zažite prírodu
Národný park Thayatal sa dá zažiť viacerými spôsobmi. Napríklad v budove národného parku v blízkosti Hardeggu, kde je prírodné bohatstvo parku spracované multimediálne vo forme výstavy s názvom „NaturGeschichten-ThayaTales“ (Príbehy prírody údolia rieky Dyje). Každý víkend od Veľkej noci až do Sviatku všetkých svätých sa tu konajú sprevádzané prehliadky alebo podujatia na vybrané témy a krátke prehliadky po výstave v budove národného parku a po národnom parku (poznámka: výstava sa práve nanovo prerába a až do odvolania je pre verejnosť uzavretá).

Sieť turistických chodníkov prekračujúca hranice umožňuje pôsobivé pozorovanie prírody a zavedie vás na tie najkrajšie vyhliadkové miesta. Na najmenších návštevníkov tu čaká skvelé dobrodružné ihrisko, ako aj sprevádzané prehliadky po výstave s maskotom „Maxom Dachsom“.

  • Najvyššia rozmanitosť druhov na tom najmenšom priestore
  • Národný park prekračujúci hranice
  • Výstava „NaturGeschichten-ThayaTales“ v budove národného parku
  • Množstvo prehliadok a podujatí
  • Špeciálne programy pre deti a žiakov
  • Dobre vyznačená sieť turistických chodníkov
  • Požičiavanie palíc na Nordic Walking v budove národného parku

 

Národný park Thayatal