Pielachtalské drienkové hody

Pielachtal každoročne v septembri oslavuje drienkové hody pôžitkárskym programom na oslavu „drienok“.

Keď si pekné slečny v tradičných odevoch „dirndl“ pochutnávajú na žiarivo červených drienkach, potom ste sa určite ocitli na pielachtalských drienkových hodoch. Každý rok v čase zberu drienok vyhlási Pielachtal jednu svoju obec na dva dni za festivalovú zónu.

Pielachtal v oblasti Mostviertel si vybudoval povesť „údolia drienok“ – myslí sa tým ovocie, ktoré sa v Pielachtale nazýva „dirndl“ a ktoré sa tradične spracováva do lekvárov alebo liehovín. K pevným programovým bodom regiónu patria pielachtalské drienkové hody, ktoré sa oslavujú v septembri – každý rok v inej obci.

Drieň, drienky a kroj, všetko je „dirndl“
Okrem divo rastúceho ovocia je oba dni stredobodom pozornosti slávnostného diania aj iný „dirndl“, čiže kroj a jeho nositelia. Každý druhý rok sa s napätím očakáva korunovácia novej krojovanej „dirndl“ kráľovnej. Tá zastupuje oblasť Pielachtal v nasledujúcich dvoch rokoch pri rôznych príležitostiach ako „dirndl“ veľvyslankyňa. 

Pôžitkársky festival
Drienkové hody vás kulinársky rozmaznajú drienkovými špecialitami, ktoré možno ochutnať alebo si zakúpiť v mnohých stánkoch – drienkové bowle, pálená drienkovica, drienková torta, drienkový závin (kozí syr plnený drienkami). Hody sprevádzajú hudobné aj športové podujatia. O deti je počas celého podujatia postarané vďaka programu plnému hier a súťaží.