Pohľad na kultúrne akcie

Naplánujte si návštevu a začnite sa tešiť: Prehľad najzaujímavejších výstav roku 2017 organizovaných v Dolnom Rakúsku.

Od mystických kameňov z minulosti až k aktuálnym otázkam dneška: Dolnorakúske výstavy ponúknu v roku 2017 širokú škálu tém.

Dolnorakúska krajinská výstava sa koná každé dva roky, vždy na inom mieste a na inú tému. V roku 2017 hostí krajinskú výstavu južná časť regiónu Waldviertel, konkrétne zámok Pöggstall. „Čo je právo“, tak znie téma výstavy, ktorá sa zameriava na históriu jurisdikcie, a tak ponúka možnosť nahliadnuť do spolužitia ľudí. Okrem výstavy a úplne zrekonštruovaného zámockého komplexu je ako vždy stredobodom výstavy hostiteľský región. Objavovať tichú krásu južnej časti regiónu Waldviertel pozývajú aj mnohé ďalšie projekty.

ISLAM na zámku Schallaburg
Ľudskému spolunažívaniu sa venuje aj nová výstava „Islam“ na zámku Schallaburg. Jej stredobodom je náboženstvo, ktoré je často vnímané ako protiklad európskej spoločnosti: islam. Na základe známych situácií výstava v ôsmich kapitolách poukazuje na aktuálne otázky, historický vývoj a rôzne pohľady. Tie nás potom pozývajú k hlbšiemu kultúrnemu kontaktu.

Od doby kamennej až po Máriu Teréziu
V dolnorakúskych múzeách môžete v roku 2017 podniknúť napínavé cesty v čase. Vo výstavnom roku 2017 na vás v niekdajšom rímskom sídle Carnuntum zapôsobí výstava „Rímsky orlica“ – armáda cisára sa prezentuje v múzeu Carnuntinum v meste Bad Deutsch-Altenburg a v Archeologickom parku Carnuntum. Výstava objasňuje každodenný život rímskych vojakov, ich výstroj, štruktúru armády a vojenskú kariéru, ale aj civilné aspekty vojenského stavu. Múzeum MAMUZ v Mistelbachu vám priblíži neolitický Stonehenge. Zámok Schloss Hof a Niederweiden osvetľuje pôsobenie cisárovnej Márie Terézie ako političky a reformátorky. A výstava „News from the Past“ v múzeu MAMUZ na zámku Asparn/Zaya názorným spôsobom prezentuje najdôležitejšie objavy z viac ako 350 archeologických nálezísk v Dolnom Rakúsku.