„Práca rúk“

Od 16. marca do 3. novembra 2019 sa na zámku Schallaburg bude prezentovať história remesiel.

Pozerať rukami, porozumieť očami. „Práca rúk“ predstavuje jedinečné majstrovské diela a vynaliezavé nástroje a pripomína takmer zabudnuté príbehy remeselného života.

V roku 2019 budete môcť na zámku Schallaburg všetkými zmyslami zažiť, že moderný svet by bez starého a nového remesla a bez šikovnosti našich rúk nikdy nevznikol.

Remeslo má zlaté dno

Výstava dáva priestor úspešným remeselníčkam a remeselníkom, ukazuje unikátne majstrovské diela a vynaliezavé nástroje, prezentuje vyberané remeselné práce a pripomína takmer zabudnuté príbehy remeselného života. „Práca rúk“ ukazuje, že dobré remeslo vyžaduje veľkú šikovnosť, vedomosti a skúsenosti pri práci s nástrojmi, a tiež to, koľko práce a starostlivosti stojí za remeselnými výrobkami. Môžete to zažiť aj osobne: počas každého 1. víkendu v mesiaci pozývajú remeselníčky a remeselníci hostí výstavy k spolupráci v „Remeselnej dielni Schallaburg“!

Mediaguide zariadenia sú dostupné v: nemeckom, anglickom, českom, slovenskom a maďarskom jazyku.