Pozdĺž trasy sa nachádzajú prevádzky na prenocovanie pre cyklistov