U remeselných majstrov regiónu Waldviertel

Remeselné umenie obdivované na vianočných trhoch možno zažiť a priučiť sa mu v regióne Waldviertel, kde je najrozmanitejšie remeselníctvo už po stáročia doma.

Celoživotné vzdelávania môže byť čistým pôžitkom: predovšetkým vtedy, keď vás do remeselných techník zasvätia majstri svojho remesla, a pritom ešte aj môžete vyrobiť umelecké predmety.

Stroje už v mnohých oblastiach pracovného života nahradili ľudí. Iba veľmi málo toho, s čím každodenne prichádzame do styku, je ešte skutočne vyrobené ručne. Tieto predmety sú preto pre nás ešte cennejšie. Hodnotné sú aj vedomosti týkajúce sa starých remeselných techník. Tieto sa v oblasti Waldviertel zachovávajú priam ukážkovým spôsobom. Región Waldviertel má totiž bohatú históriu ako sídlo remeselných prevádzok. Hospodárstvo regiónu Waldviertel sa po stáročia vyznačovalo sklárstvom, kamenárstvom a výrobou textílií.

Remeslo má zlaté dno
V centre pozornosti podujatia Remeselné týždne je sprostredkovanie zručnosti: nejde jednoducho iba o pozorovanie remeselných majstrov pri práci, cieľom je niečo sa od nich naučiť a zároveň hneď aj priložiť ruku k dielu. Vyrobené predmety si „učni“, samozrejme, môžu zobrať domov. Ponuka obsahuje sústruženie perlete, výrobu keramiky, formovanie a maľovanie, plstenie, výrobu vlny, pletenie košíkov, varenie mydiel, ostrenie kosy, fúkanie skla, brúsenie krištáľového skla, vyrezávanie z dreva, sústruženie dreva, hrnčiarstvo, kováčstvo a omnoho viac. Počas podujatia Remeselné týždne sú navyše dostupné špeciálne balíčky obsahujúce dve prenocovania a waldviertelské gurmánske vzdelávacie kurzy v remeselných prevádzkach regiónu Waldviertel.

Väčšina kurzov je obmedzená iba na niekoľko návštevníkov, no iní poskytovatelia sa zameriavajú aj na väčšie skupiny. Kurzy sa konajú prevažne v nemčine, kurzy v cudzích jazykoch si možno vyžiadať v kancelárii Waldviertel Tourismus.

Ďalšie informácie a možnosti rezervácie Adventné trhy s regionálnymi remeslami