Waldviertelské rybárske festivaly

V regióne Waldviertel sa chová, loví a aj oslavuje kapor.

V rybníkoch regiónu Waldviertel sa na rybárskych festivaloch vyťahuje z rybníka na breh zátka a kapry.

Kapry v oblasti Waldviertel plávajú vo viac ako 1 000 rybníkoch. Táto ryba tu v čistých a studených vodách potrebuje na dorastenie – tzn. na to, aby bola vhodná na konzumáciu a mala hmotnosťou 2 až 2,5 kg – dlhšiu dobu, ako sú bežné dva roky. No po štyroch rokoch sa musia rybky predsa len z vody vyloviť. To sa deje každý rok počas výlovu cez víkend národného sviatku. To znamená, že sa voda vypustí, čo môže v prípade väčších vodných plôch trvať aj niekoľko týždňov. Pritom sa vyžaduje neustála kontrola, pretože kaprom musí vždy zostať dostatok vody, aj keď sa tesne tlačia v takzvaných rybacích jamách. Vtedy začne rybník „bublať“, ako sa tomu ľudovo hovorí. Ryby sa potom z rybníka predávajú buď na konzumáciu, alebo ako násady pre rôzne rybárske vodné plochy. Časť rýb určených na konzumáciu sa udržiava v záchytných nádobách až do Vianoc.

Rybárske festivaly v čase národného sviatku
Keďže kedysi bolo pri výlove rýb potrebné väčšie množstvo ľudí, aby mohli ryby prostredníctvom reťaze vytvorenej z jednotlivcov premiestniť do zásobníkov, tento pekný zvyk rybárskych festivalov sa uchoval až dodnes. Ten najväčší sa koná v Bruneiteichu, cca 4 km severne od Heidenreichsteinu, uprostred veľkej zalesnenej oblasti. Pri jazere sa možno prizerať rybárom oblečeným v klasických rybárskych nohaviciach, ako rozťahujú veľkú sieť, potom ju vyťahujú na breh a ryby z nej premiestňujú do vodou naplnených zásobníkov a potom na nákladné autá. Môžete sa zároveň aj niečomu priučiť: majstri rybári tu vyučujú „základy rybárstva“.

Gallien sa nachádza v idylickom malom údolí severne od Hornu. Na rybárskom festivale sa v sobotu vylovuje rybník so pstruhmi a v nedeľu rybník kaprov, šťúk a sumcov. Malí aj veľkí návštevníci môžu pri výlove dokonca sami pomáhať. Navyše tu hostí očakáva aj údenie a jedenie rýb, ako aj opekanie prasiatka. Zieringský rybník pri obci Franzen sa nachádza na rybárskom turistickom chodníku s vyhliadkovými plošinami a možnosťami pozorovania rýb. Už niekoľko rokov usporadúva Lesný úrad Ottenstein v spojitosti s výlovom rýb z Zieringského rybníka malý rybársky festival. Na programe je spracovanie rýb, kde sa môžete prizerať, ako sa z ryby odstraňujú šupiny a ako sa správne porciuje, a tiež sa môžete zúčastniť aj samotného výlovu. Okrem toho sa tu koná aj predaj rýb a diviny.