20-šilingový pohľad na Semmering, © Niederösterreich-Werbung/ M. Liebert

Aktívny oddych a príroda