Vínna jar v pivničnej uličke vo Falkensteineri, © Weinstraße Weinviertel, Lahofer

Všeobecné tlačové informácie

Všetky základné informácie o Dolnom Rakúsku a cyklistickej, turistickej či kulinárskej ponuke.