Weinviertel, © Seymann

Vylúčenie zodpovednosti

Napriek starostlivému rešeršovaniu nepreberáme zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu zverejneného na tejto webovej stránke ani za programovanie technických služieb.

Ako poskytovateľ služieb sme podľa zákona o elektronickom obchode (ECG) zodpovední za vlastný obsah na webovej stránke. Podľa § 18 zákona ECG nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať uložené, sprostredkované alebo sprístupnené informácie a obsahy tretích strán (vrátane fotografií) alebo aktívne zisťovať okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť. Zodpovednosť v tomto smere nám vzniká až v okamihu, keď budeme oboznámení s konkrétnym porušením právnych predpisov. Po oznámení porušenia právnych predpisov bude takýto obsah obratom vymazaný.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na stránky mimo www.dolne-rakusko.info (§ 17 ECG); za uvedené informácie zodpovedá príslušný poskytovateľ služieb.

Nami vytvorený obsah na týchto stránkach podlieha rakúskemu zákonu o autorských právach. Toto platí aj pre fotografie. Kopírovanie, spracovanie, šírenie a akékoľvek iné využitie okrem voľného používania diela v zmysle rakúskeho zákona o autorských právach si vyžaduje náš písomný súhlas. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je dovolené len na súkromné, nekomerčné účely. Pokiaľ nie sme autormi obsahu na tejto stránke, dodržiavame autorské práva tretích strán. Za také sú považované najmä obsahy a fotografie tretích strán.

Ak sa napriek tomu dozviete o porušovaní autorských práv, dajte nám, prosím, o tom vedieť (office@noe.co.at). Po oznámení porušenia právnych predpisov bude takýto obsah obratom vymazaný.