Weinviertel, © Seymann

Tiráž

Majiteľ média a vydavateľ: Niederösterreich-Werbung GmbH

Z titulu voľného prístupu verejnosti k informáciám podľa § 25 Zákona o médiách:
Obchodné meno spoločnosti: Niederösterreich-Werbung GmbH
Adresa sídla: Niederösterreich-Ring 2, Haus C
PSČ/miesto: 3100 St. Pölten
Telefón: 02742/9000-19800
Fax: 02742/9000-19804
E-mail: office@noe.co.at
Webová stránka: www.dolne-rakusko.info

Banka: Hypo Investmentbank AG
Smer. kód banky: 53100
Číslo účtu: 00155 011580
IBAN: AT90 5310 0001 5501 1580
BIC: HYINAT22

Linky na Všeobecné obchodné podmienky v prípade, že sú stanovené: nie sú

Registračný súd: Obchodný súd St. Pölten
IČ DPH: ATU38766803
ČOR: 131436p
Člen Hospodárskej komory Dolného Rakúska
Odbor odvetví turizmu a voľného času
Odborná skupina cestovných kancelárií
Podnikanie cestovných kancelárií
Odbor informácií a poradenstva
Odborná skupina reklamy a marketingovej komunikácie
Podnikanie reklamných agentúr
Príslušné oprávnenie získané v Rakúsku
Pre cestovné kancelárie platia nasledujúce právne predpisy:
Živnostenský poriadok 1994, zvlášť § 94 Z 56 a § 126: pozri http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
Predpisy pre výkon podnikania v cestovnom ruchu: pozri http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008014
Nariadenie o cestovných kanceláriách: pozri http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002480
Nariadenie o poistení cestovných kancelárií: pozri http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000007
Zákon o ochrane spotrebiteľov, zvlášť §§ 31b až 31f: pozri http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002462
IČO: 0798487

Sídlo vlastníka a vydavateľa média: St. Pölten

Predmet podnikania: Poskytovanie informácií a služieb na podporu a rozvoj cestovného ruchu v Dolnom Rakúsku pre klientov a verejnosť so záujmom o cestovanie.

Hlavné zameranie: Webová stránka Niederösterreich-Werbung GmbH je voľne prístupným internetovým portálom na podporu a rozvoj cestovného ruchu v Dolnom Rakúsku.

Záruky: Napriek starostlivému overovaniu informácií sa môže stať, že sa na tejto webovej stránke vyskytnú obsahy alebo poruchy ovládania naprogramovaných technických služieb – za takéto nedostatky nepreberáme záruky ani záručné plnenia. Rovnako neručíme za obsahy stránok mimo domény www.dolne-rakusko.info, na ktoré používateľa nasmerujú linky, uvedené na našej webovej stránke; Za obsah týchto stránok je zodpovedný ich konkrétny poskytovateľ (aktuálny stav: január 2012)

Za doručovanie e-mailov je nutné rešpektovať Robinson Liste (www.rtr.at).

Konateľ: Mag. Michael Duscher
Niederösterreich-Werbung GmbH zastupuje z titulu svojho 95 % vlastníckeho podielu Spolková krajina Dolné Rakúsko. Štatutárny zástupca: Úrad Krajinskej vlády Dolného Rakúska (Amt der NO Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten).

Členovia dozornej rady: Mag. Georg Bartmann; Mag. Christian Neuwirth, člen predstavenstva, viceprimátor a vedúci odboru; obchodný radca Manfred Pascher; Ass. Prof. Dr. Dieter Scharitzer

Členovia predstavenstva: vymenúvajú iba a.s.