Historické jadro dnešného Rakúska je obľúbenou krajinou na dovolenku a výlety.

Dolné Rakúsko

V srdci Európy a čas od času na hranici: Dolné Rakúsko odjakživa priťahovalo ľudí a mocnosti, ktoré sa postarali o pohnuté dejiny a neobyčajne bohaté kultúrne dedičstvo. Paleta siaha od malých a starých artefaktov, ako je Willendorfská Venuša, až po veľké a moderné pamiatky, ako je komplex budov Landhausviertel a kultúrna štvrť v St. Pöltene, ktorý je najmladším krajinským hlavným mestom v Európe. Mimoriadna geografická poloha Dolného Rakúska ale nepriniesla len bohaté kultúrne dedičstvo, no vďaka stretu alpskej, panónskej, severnej a juhoeurópskej klimatickej oblasti je tu aj neporovnateľne rozmanitá krajina. Lužné lesy a stepi, lúky a jazerá, rokliny a pahorkatiny, údolia riek a močiare: nikde inde v Európe nenájdete na takom malom priestore harmonicky pokope toľko typov krajiny. Táto krajina na Dunaji sa prezentuje ako miesto na dovolenku plné prírodných krás a kultúrnych pamiatok!