GLADIÁTORI SÚ SI TU ROVNÍ

BEZ OHĽADU NA POHLAVIE

Keď boli v roku 2011 neďaleko amfiteátra v Carnunte objavené pozostatky gladiátorskej školy, zvýšil sa aj záujem o súboje z rímskych čias. Najprv sa tu konali výstavy, potom sa zrekonštruoval tréningový areál a nakoniec bol škole vdýchnutý nový život. Gladiátorská škola v Carnunte má už 25 členov, vrátane štyroch gladiátoriek.

Bojuje sa s drevenými zbraňami a veľký dôraz sa kladie na rovnosť príležitostí. Tí, ktorí majú len malý štít, môžu bojovať s ohnutým mečom, ktorý umožňuje obísť súperov štít. Veľký drevený štít gladiátorov sa nazýva scutum. Pre istotu je pri každom súboji prítomný rozhodca.

Rímske mesto Carnuntum

Túry