Maestro na liečení

Ludwig van Beethoven: Svetoznámy skladateľ oslávil svoje najväčšie úspechy vo Viedni. Oddychoval však v Dolnom Rakúsku.

Život Ludwiga van Beethovena bol plný úspechov ale, žiaľ, aj chorôb. Šťastné dni prežil skladateľ, ktorý patril spolu s Mozartom a Haydnom k najvýznamnejším predstaviteľom viedenského klasicizmu, v Badene a Mödlingu.

Ludwig van Beethoven sa narodil v roku 1770 v hudobníckej rodine v Bonne. Otec chcel z talentovaného chlapca vychovať druhého Mozarta, a tak Ludwig už ako sedemročný koncertoval. V roku 1792 po smrti svojej matky prijal pozvanie Josepha Haydna do Viedne, kde už zostal žiť natrvalo. Tu slávil veľké úspechy ako skladateľ a klavirista napriek zhoršujúcim sa problémom so sluchom a depresiám, ktorými trpel od roku 1802. V roku 1815 uskutočnil svoj posledný koncert, v roku 1818 úplne ohluchol, napriek tomu však ďalej komponoval. V roku 1827 umrel vo veku 57 rokov na ochorenie pečene.

Viedenský klasici(zmus)

Ludwig van Beethoven zavŕšil obdobie viedenského klasicizmu a súčasne pripravil prechod k romantizmu. Významnú úlohu v dejinách hudby zohrali najmä jeho symfónie, klavírne sonáty a sláčikové kvartetá. Jeho veľký talent bol známy aj jeho súčasníkom. Mladý Beethoven bol žiakom Mozarta a Haydna; ako oslavovaná hviezda patril k najvýznamnejším umelcom svojej doby. Podporovala ho aj šľachta, čo sa prejavovalo viacerými spôsobmi. Na jednej strane sa Beethoven v osobnom styku prejavoval ako ťažký rebel. Na druhej strane skladateľ preniesol hudbu z kniežacích dvorov a šľachtických palácov aj do meštianskych koncertných sál .

Beethoven v Dolnom Rakúsku

Od roku 1804 Beethoven často trávieval leto na vidieku, najradšej v kúpeľných mestách južne od Viedne. V meste Baden, ktoré skladateľ navštívil 15-krát, zložil veľkú časť svojej 9. symfónie. V Mödlingu, kde strávil letá v rokoch 1818 až 1820, vznikla slávna sonáta „Hammerklavier“ a pracoval tu aj na omši „Missa solemnis“. Slávneho hosťa v oboch mestách pripomínajú múzeá sídliace v domoch, v ktorých Beethoven býval – v Badene nájdete Beethovenov dom na ulici Rathausgasse 10, jeho pamätník v Mödlingu sa nachádza v múzeu Hafnerhaus na ulici Hauptstraße 79.