PREKVAPUJÚCE

príbehy

Landesgalerie Niederösterreich, © LOXPIX

Kultúra a umenie

Všetko najlepšie! V roku 2020 oslávime v Badene a Grafeneggu 250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena. 90. narodeniny tento rok oslávi badenský maliar Arnulf Rainer, ktorému je venovaná výstava „Revue“ v „jeho“ múzeu. 25. výročie založenia oslavuje výstavná sieň Kunsthalle Krems a pred 25 rokmi sa zároveň Rakúsko stalo členom EÚ, čomu je venovaná výstava v múzeu karikatúr ležiacom hneď oproti. V krajinskej galérii, ktorá oslavuje svoje prvé výročie založenia, sa bude konať výstava s názvom „Wachau“ – venovaná 25. výročiu svetového kultúrneho dedičstva Wachau. Tešíme sa na pestrú paletu kultúrnych podujatí!