Kláštor Melk, © Niederösterreich-Werbung/ M. Liebert

Sakrálne pamiatky vítajú návštevníkov

Opátstva a kláštory formujú tvár krajiny; sú žriedlom vedy a vzdelania. V posledných desaťročiach otvorili návštevníkom svoje brány mnohé kláštory.

Veľa opátstiev a kláštorov sprístupnilo svoje kultúrne poklady, návštevník si ich tak môže prezrieť počas prehliadok alebo v rámci organizovaných výstav. Zvlášť zaangažované kláštory sú ešte o krok ďalej: Pozývajú návštevníkov, aby sa zapojili do kultúrnych či duchovných aktivít: počas umeleckých kurzov alebo „vypnutia v kláštore“ môžete nahliadnuť do kláštorného života.