Ovocné sústo vo farmárskej záhrade

Prírodné záhrady a úžitkové rastliny Dolného Rakúska: výlety do záhrad Arche Noah Schiltern, múzea v Niedersulzi a Weinviertelskej farmárskej záhrady.

Tradičné pestovanie a kultivácia starých rastlín: vo farmárskych záhradách Dolného Rakúska sa hodiny ešte stále nastavujú podľa sezóny, pôdy a počasia. Návšteva vás zavedie popri idylických lúkach s ovocnými sadmi a pestrých zeleninových záhradách.

Poľnohospodárske pestovanie ovocia a zeleniny ako v minulosti? Moderné háje, staré odrody? Vo farmárskych záhradách od Waldviertelu až po Weinviertel sa môžu návštevníci pokojne rozhliadnuť. A domov si odnášajú nápady, ako aj semienka.

Miestna rarita a rastlinná kultúra
V záhrade Arche Noah v Schilterne sa starajú o zachovávanie a pestovanie úžitkových rastlín. Táto baroková záhrada presviedča svojou cennou rozmanitosťou druhov. V tamojšom obchode ponúkajú sadenice a tipy na vlastné pestovanie. Mnoho dojmov sľubuje aj návšteva Weinviertelskej farmárskej záhrady: táto súkromná záhrada ukazuje krásu prirodzene ponechaných ovocných sadov a zeleninových záhrad. V pôvodnej lisovni znovu ožíva vinohradnícka tradícia.

Cesta do čias farmárskej dediny
Farmárske predzáhrady v plnom rozpuku, skryté ostrovčeky s bylinkami a žiarivé zeleninové hriadky: múzeum v Niedersulzi pozýva na prechádzku 18. storočím a začiatkom 19. storočia. V najväčšom skanzene Dolného Rakúska môžete objavovať okolo 80 znova vybudovaných farmárskych domov, dvorov a kaplniek (ako aj ich záhrady).