Záhrady, © Natur im Garten/ A, Haiden

Výstavné záhrady

Záhradné festivaly, trhy s rastlinami a odborné prednášky v 121 záhradách v okolí Viedne.