Pravidlá skiaplinizmu na lyžiach

Takto budú lyžiari vystupujúci po svahoch dolnorakúskych stredísk féroví a v bezpečí.

 • Najdôležitejšie pravidlo: Rešpektujte upozornenia a aktuálne uzávery zjazdoviek (lavína, nebezpečenstvo, lyžiarske preteky a pod.)
 • Pozor pri uzáverách: Ak sa používajú zariadenia na úpravu svahu – predovšetkým tie lanové – môžu vznikať život ohrozujúce situácie a zranenia.
 • Sledujte iba označené výstupné stopy!
 • Pri križovaní svahu sa uistite, že máte dostatočný odstup od ostatných športovcov pri prechádzaní svahov a svah križujte len na prehľadných miestach. Rešpektujte vodiaci systém!
 • Snažte sa byť dobre viditeľní! Pri výstupe dbajte na dostatočné osvetlenie.

Opatrnosť a rozvaha: Udržujte si prehľad.

 • Sneženie, hmly či víchrice môžu spôsobiť zlú viditeľnosť. Pamätajte: Obmedzená je nielen vaša viditeľnosť, ale aj viditeľnosť všetkých ostatných športovcov a zariadení na úpravu svahov.
 • Varovanie: Cez svah môžu byť napnuté laná s dĺžkou do 1000 m, ktoré nie sú rozpoznateľné. Kolízia s nimi môže byť smrteľná!
 • Ak vidíte prichádzať zariadenie na úpravu svahu, postavte sa na okraj zjazdovky!
 • V dôsledku vyrovnávacích prác sa môžu na svahu vyskytovať diery, kopčeky a pod. Dávajte si na ne pozor!
 • Nikdy nejazdite priamo za zariadením na úpravu svahu. Brzdná dráha je len 50 cm!

Kvalita a ohľaduplnosť: Majte, prosíme, na pamäti...

Dávame prísľub kvality a bezpečnosti – a držíme sa ho. Aby sme mohli denne ponúkať čo najlepšiu kvalitu zjazdoviek, musia byť trate pripravené čo najskôr, pretože upravený sneh potrebuje tvrdnúť 8 hodín. Stopy, ktoré v noci zamrznú, môžu výrazne ovplyvňovať kvalitu svahu a pre lyžiarov môžu predstavovať nebezpečenstvo. Preto vás prosíme:

 • Nelyžujte po čiastočne pripravených zjazdovkách. Ak sa tomu nedá vyhnúť, jazdite len po okraji!
 • A nezabudnite: Nikdy nelyžujte priamo za ratrakom!

Zdroj: www.pistengehen.at/sicher-und-fair-regeln-fuer-pistengehen.html