Weinland Niederösterreich, © Robert Herbst

Osem vínnych oblastí

Dolné Rakúsko – veľká krajina vína na Dunaji

Dolné Rakúsko je so svojimi 27 000 ha vinohradov najväčšou vínnou oblasťou Rakúska. Pod svojím menom snúbi bohatú ponuku vinárskeho ubytovania a vínnych štýlov domácich vínnych rarít, ale aj medzinárodných odrôd hrozna. Osem dolnorakúskych špecifických vínnych oblastí so zvučnými menami, ktoré siahajú od údolia Wachau na západe až po Carnuntum na východe, možno zadeliť zhruba do troch klimatických oblastí: Weinviertel na severe, údolie Dunaja s vedľajšími údoliami na západ od Viedne a panónske Dolné Rakúsko na juhovýchode.