Iron Curtain Trail, © Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati

Top cyklotrasy Dolného Rakúska

Trasy sa vyznačujú starostlivou údržbou, dobre zvolenými cestami, prehľadným značením a množstvom prevádzok ústretových voči cyklistom.

Ľahšie trasy pre začiatočníkov a zjazdy pre pokročilých cyklistov vedú najkrajšími časťami krajiny: popri Dunaji, cez lesy regiónu Waldviertel, jemnú pahorkatinu v regióne Mostviertel alebo cez vinohrady v regióne Weinviertel. Výnimočný zážitok z cyklistiky ponúkajú top cyklotrasy, ktoré sú vďaka výbornému značeniu, hustej železničnej sieti, mnohým pohostinstvám a viecham, ako aj servisným zastávkam zárukou príjemného výletu či úžasnej dovolenky na bicykli.