SVIEŽA

jedinečnosť

Semmeringviadukt, © Claudia Schlager

Svetové dedičstvo UNESCO v Dolnom Rakúsku

Jedineční svedkovia kultúrnych dejín ľudstva

Kultúrne dedičstvo svetovej úrovne: štyri z celkovo dvanástich rakúskych pamiatok zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO sa nachádzajú v Dolnom Rakúsku, čo je prejavom kultúrnej rozmanitosti historického srdca Rakúska.

Výnimočná poloha Dolného Rakúska – síce v strede Európy, avšak stále na pohraničí – priťahovala ľudí a mocnosti, ktoré sa v nej postarali nielen o bohatú históriu, ale aj o mimoriadne bohaté kultúrne dedičstvo. Paleta je široká a siaha od malých a vzácnych pamiatok, ako je takmer 30 000 rokov stará Venuša z obce Willendorf vo Wachau, ktorá je dnes jedným z najznámejších umeleckých diel z doby kamennej na svete, až po mohutné a krajinu formujúce, ako je Semmeringská železnica, prvá horská železnica s normálnym rozchodom v Európe.

Okrem Semmeringskej železnice (1998) a kultúrnej krajiny Wachau (2000) boli v roku 2021 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísané aj ďalšie dve dolnorakúske lokality: historické kúpeľné mesto Baden a Dunajský limes, ktorý založili Rimania. Štyri veľmi rozdielne kultúrne pamiatky, ktoré sú jedinečnými svedkami ľudskej tvorivosti a vďaka ktorým je návšteva Dolného Rakúska taká vzrušujúca.

Svetové dedičstvo UNESCO v Rakúsku