Cyklistika po stopách histórie

EuroVelo 13, „Iron Curtain Trail“ je zárukou tých najintenzívnejších stretnutí so súčasnou históriou a prírodou.

EuroVelo 13 kopíruje bývalú Železnú oponu a spája nielen Dolné Rakúsko s Českom a Slovenskom, ale aj región Waldviertel s oblasťou Weinviertel.

Ako „Iron Curtain Trail“ sa trasa EuroVelo 13 tiahne v dĺžke 10 400 km po bývalej západnej hranici Varšavskej zmluvy, a teda aj po Železnej opone, ktorá takmer pol storočia delila Európu od Barentsovho mora na severoruskej hranici po Čierne more na východ a západ. Dolným Rakúskom sa EuroVelo 13 tiahne v dĺžke približne 200 km v regiónoch Waldviertel a Weinviertel po čiastočne už existujúcich chodníkoch, ako je cyklotrasa Kamp-Thaya-March, často však ponúka možnosť navštíviť zaujímavé pamätihodnosti aj za hranicou, v Česku a na Slovensku.

Súčasné dejiny, politika, kultúra a príroda

Aj po 30 rokoch po páde Železnej opony sú jej stopy stále dobre viditeľné. Trasa Iron Curtain Trail spája mnoho pamiatok, pomníkov a múzeí, ktoré pripomínajú dejiny rozdelenej Európy a jej opätovné zjednotenie prostredníctvom Nežnej revolúcie v roku 1989. Hoci to znie ako zlý žart: Hranica mala aj pozitívne stránky. V neobývanom priestore pozdĺž zakázaných zón vznikli mnohé oblasti, ktoré, ako napríklad Národný park Thayatal, vytvorili priestor pre faunu a flóru a dnes slúžia ako chránené oblasti.

Odbočky a výlety

V Dolnom Rakúsku vedie EuroVelo 13 väčšinou po rovných chodníkoch popri Dyji a Morave. Rozšírenia trasy, ako sú „Lainsitztaler Iron Curtain Trail“ v regióne Waldviertel alebo cyklotrasy v regióne Weinviertel pomenované podľa odrôd viniča, lákajú do „vnútrozemia“. O komfort sa okrem toho postarajú balíčky s ubytovaním prispôsobeným pre cyklistov a možnosť prevozu batožiny.