Jedlo marhuľová knedľa, © Niederösterreich-Werbung/Lois Lammerhuber

Stiftsrestaurant

Reštaurácia

Popis

Cisterciánski mnísi žijú a pôsobia v opátstve Zwettl od roku 1138. Kláštorný komplex s krížovou chodbou, kapitulnou sieňou, dormitárom a necessariom predstavuje pôsobivé stavebné prvky románskeho a gotického slohu. V 18. storočí získal kostol barokovú podobu a bola v ňom zriadená knižnica.

V terasových a prelátskych záhradách, ako aj na nádvoriach a v krížovej záhradke sa môžete nakrátko zastaviť, rozjímať a vychutnávať si daný okamih.

Zaujímavosti v opátstve Zwettl:

  • Krížová chodba s fontánovým pavilónom (audio prehliadka)
  • Opátsky kostol a klenotnica (prehliadka)
  • Kláštorný obchod
  • Kláštorná reštaurácia a kaviareň v oranžérii
  • Historické záhrady

Záhrady opátstva Zwettl

Záhrady opátstva Zwettl: Miesto ticha a odpočinku.

V záhradách opátstva Zwettl sa mnísi už dávno postarali o vznik miest, ktoré majú pripomínať raj. Ešte aj dnes sú záhrady na pohľad prekrásne a prinášajú svojim návštevníkom pokoj a čas na vychutnávanie. Od začiatku 17. storočia boli záhrady opátstva Zwettl postupne upravované a prispôsobované vkusu daného obdobia a od roku 2006 pozývajú nielen mníchov, ale všetkých návštevníkov opátstva urobiť si v nich krátku prestávku na oddych.

Výsadba v krížovej záhradke, ktorú môžete v lete navštíviť počas prehliadky kláštora, symbolizuje sedem dní stvorenia podľa Goetheho teórie farieb.

Kedykoľvek voľne prístupné je nádvorie Lindenhof so svojimi starými stromami a nádvorie opátstva Abteihof, ktoré v lete, keď zakvitnú oleandre a na nádvorie prilietajú lastovičky, dýcha južanskou atmosférou. Do svojho hniezda sem každoročne prilieta dokonca aj bocianí pár.

Pred oranžériou opátstva sa rozprestiera prelátska záhrada, ktorá je taktiež kedykoľvek voľne prístupná pre návštevníkov. Predstavuje sa v novobarokových formách a tvorí vstup do záhradného pavilónu nazývaného Sommerstöckl, ktorý bol pôvodne vyhradený opátovi a jeho hosťom. Dnes tu víta hostí opátstva miestna kaviareň. Ďalej smerom ku kostolu sa nachádza dolná prelátska záhrada.

Na južnej strane kláštora ležia terasové záhrady , ktoré sú dostupné z nádvoria Lindenhof.  Pred niekoľkými rokmi tu bola nanovo zriadená záhrada sv. Hildegardy z Bingenu, mariánska záhrada, herbárium, záhrada života a záhrada na maškrtenie.

Pobočky a trasy

Vyhľadávanie a rezerváciaHotely a ubytovanie