Seminarhotel Schloss Hernstein

Hotel

Táto prevádzka je vynikajúca...

  • Rakúsky znak životného prostredia

Váš pobyt

Tagen & Feiern im historischen Schloss Hernstein

Hernstein castle is situated at the fringe of the viennese basin, in the stepped footland of the styrian and lower austrian limestone alps.

Hernstein castle is one of the largest seminar hotels in austria and ensures a tranquil atmosphere of learning and working. It has 74 modern bedrooms - 32 single rooms and 42 double rooms.

The castles historic and traditional rooms as well as the 6 ha park area and the panorama restaurant provide the perfect setting for weddings and celebrations.

 Seminarhotel Schloss Hernstein

Very good hotel. Fantastic service. Awesome vibe.

  • Friendly atmosphere

  • Vibe

    5.0 / 5
  • Service

    4.2 / 5

Pobočky a trasy

Opýtať sa na Seminarhotel Schloss Hernstein

Vaše údaje o ceste
Vaše údaje
Vaše kontaktné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo), ako aj vaše údaje špecifické pre danú cestu (dátum príchodu/odchodu, počet osôb, počet detí a vek detí) sa u nás ukladajú na účel a počas doby spracovania vášho nezávislého dopytu a sú nami sprostredkované príslušnému ubytovateľovi/poskytovateľovi s cieľom prípravy ponuky. Nad rámec uvedeného nebudeme vaše údaje poskytovať tretím stranám. Ďalšie informácie o vašich právach ako dotknutej osoby, ako aj o nás ako o osobe zodpovednej za spracovanie údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Vyhľadávanie a rezerváciaHotely a ubytovanie