Klosterladen Stift Herzogenburg

Obchod

Popis

V historickom opátstve Herzogenburg sa odráža viac ako 900 rokov histórie. Jeho baroková novostavba bola realizovaná v roku 1715 slávnymi staviteľmi Jakobom Prandtauerom a Josephom Munggenastom. Nádherný, dnes úplne zrekonštruovaný kláštorný komplex je centrom životných záujmov augustiniánskych kanonikov. Tradične sa tu každoročne uskutočňujú Dolnorakúske detské letné hry Niederösterreichische Kindersommerspiele (NÖKiss). Tunajšia veľká umelecká zbierka navyše ukrýva cenné exponáty od obdobia gotiky až po súčasnosť. Veľký umelecko-historický význam opátstva zdôrazňuje spoločenská sála, klenotnica, knižnica a numizmatická sieň, ako aj baroková obrazová sála.

„Očitý svedok večnosti“
Opátstvo Herzogenburg je skutočným majstrovským dielom. Počas prehliadky, ktorá trvá približne 75 minút, máte možnosť nahliadnuť do histórie a spôsobu života augustiniánskych kanonikov. V rámci výstavy „Očitý svedok večnosti“ („Zeitzeuge der Ewigkeit“) si môžete prezrieť: Prelátske schodisko, spoločenskú sálu, zbierky, kaplnku, klenotnicu a knižnicu.

Opátstvo Herzogenburg: Duchovné centrum na Svätojakubskej ceste
Srdcom opátstva Herzogenburg je opátsky kostol z roku 1014. Považuje sa za najvýznamnejšiu stavbu rakúskeho neskorého baroka, v ktorej našiel svoj domov veľkolepý organ od Johanna Henckeho. Vedľa neho sa nachádza kaplnka Osterkapelle, slúžiaca pre súkromné modlitby.

Opátstvo je obklopené množstvom záhrad, napríklad prelátskou záhradou s fontánou a kvitnúcou ružovou záhradou. Láskyplne zariadený kláštorný obchod ponúka nielen duchovnú literatúru a CD, ale aj vína a ovocné šťavy.

Opátstvo je obzvlášť obľúbeným cieľom peších návštevníkov – koniec koncov, nachádza sa priamo na Svätojakubskej ceste (úsek trasy Purkersdorf – Göttweig). Preto sa stalo obľúbeným pútnickým miestom.

Pobočky a trasy