Férová jazda: na horskom bicykli lesmi Dolného Rakúska

Dodržiavanie cyklistických pravidiel fair play pomáha zabezpečiť z dlhodobého hľadiska bezpečnosť a nerušenú zábavu pri jazde na horských bicykloch.

Pri horskej cyklistike v lesoch sa musíte vedieť správať a rešpektovať pravidlá. Vstupujete totiž na historické územia, ktoré majú ostať ešte dlho zachované a zdieľané s ostatnými.

Bezpečnosť vďaka pozornosti

Viaceré regióny horskej cyklistiky sa spojili, aby spoločne definovali cyklistické pravidlá fair play. Zakázaná je napríklad jazda na bicykli v noci, rovnako ako jazda mimo trasy. Je, samozrejme, dôležité zachovať opatrnosť a zohľadniť všetky možné nebezpečenstvá. Najmä na lesných cestách vám môžu nečakane skrížiť cestu motorové vozidlá alebo pasúci sa dobytok.

Rešpekt a čistota

Úctivé správanie sa k ostatným návštevníkom lesa alebo k poľovníkom a lesným zamestnancom je rovnako samozrejmé ako nezanechávanie odpadkov v lese. Cyklistické pravidlá fair play majú za úlohu prezentovať tieto princípy a môžete ich nájsť na príslušných mapách, ako aj na rôznych webových stránkach. Podrobné pravidlá:

  • Používanie označených cyklotrás je povolené iba v zmluvne stanovených obdobiach: Marec, október od 9.00 – 17.00 apríl, september od 8.00 – 18.00 máj až august od 7.00 – 19.00
  • Správajte sa úctivo k vlastníkom pozemkov, poľovníkom a lesným zamestnancom!
  • Buďte ohľaduplní voči ostatným návštevníkom lesa!
  • Jazda regulovanou rýchlosťou s brzdnou dráhou v polovici viditeľnej trasy!
  • Pozor na pracovné stroje, drevo alebo výtlky na cestách, pasúci sa dobytok a motorové vozidlá (lesné cesty sú hospodárskou plochou a pracoviskom)!
  • Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky!
  • Zachovávajte v prírode čistotu!
  • Skontrolujte si vybavenie a noste prilbu!
  • Jazda na bicykli mimo vyznačených trás a mimo stanovených časov je zakázaná. Rešpektujte zákaz vjazdu a závory!
  • Cyklotrasy používate na svoje vlastné riziko!