PRI DUNAJSKOM LIMESE BOJOVALA

PRVÁ NÁMORNÁ PECHOTA

Oblasť medzi pevnosťami Arelape (Pöchlarn) a Favianis (Mautern) pozdĺž Dunaja bola v 2. storočí nekľudná. V dolnorakúskej časti niekdajšej 2400 km dlhej severnej hranice Rímskej ríše nazývanej Dunajský limes dochádzalo k opakovaným bojom s Markomanmi.

Podľa niektorých zdrojov tu cisár Marcus Aurelius nasadil aj historicky prvú námornú pechotu, legendárnu 12. légiu (Legio XII Fulminata), pod velením Donata. Dnes sa môžete vydať na bicykli pozdĺž Dunaja po stopách rímskej histórie a obdivovať pozostatky opevnení pozdĺž bývalého Limesu.

Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes

Hľadanie hranice: na cestách po stopách Rimanov

Asi pred 2000 rokmi tvoril Dunaj severnú hranicu Rímskej ríše. Na zabezpečenie tejto oblasti vybudovali Rimania reťaz opevnení – Dunajský limes. Od roku 2021 je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a je dôkazom toho, že hranice nemusia len rozdeľovať, ale môžu aj spájať.

Nachádzame sa v roku 150 n. l. a celé Dolné Rakúsko južne od Dunaja obsadili Rimania. Región na východ od Viedenského lesa patrí do provincie Pannonia, západ je súčasťou provincie Noricum. Severne od Dunaja sa usadili germánske kmene, najmä Markomani, nervózny kmeň s nepríjemným nutkaním ísť na juh za Rimanmi. Na zabezpečenie svojej severnej hranice preto Rimania vybudovali na brehoch Dunaja početné strážne veže a vojenské tábory – tzv. dunajský limes.

Rímske dedičstvo

Celkovo sa Dunajský limes rozprestieral v dĺžke 2 400 kilometrov, od prameňa Dunaja po Čierne more. Západná časť, ktorá sa nachádza v Nemecku, Rakúsku a na Slovensku, sa stala v roku 2021 súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Rakúsky úsek Limes je dlhý približne 360 kilometrov a vedie od nemeckých hraníc pri Passau cez Horné Rakúsko, Dolné Rakúsko a Viedeň až po slovenské hranice pri Bratislave. V tom čase bola hranica zabezpečená nielen prirodzenou riečnou bariérou, ale aj reťazou opevnení. Vojenské tábory, strážne veže a pevnosti strážili pohraničnú dopravu takmer päť storočí. Rieka však neslúžila len ako hranica, ale aj ako komunikačná, zásobovacia a obchodná cesta. Každý, kto vtedy na území dnešného Dolného Rakúska cestoval po prúde rieky, prechádzal tábormi Adjuvense (dnes Wallsee), Arelape (Pöchlarn), Favianis (Mautern), Augustiana (Traismauer), Comagenis (Tulln), Cannabiaca (Zeiselmauer), Vindobona (Viedeň), Ala Nova (Schwechat) a nakoniec hlavným mestom provincie Carnuntum. V zázemí vznikli správne centrá, ako Aelium Cetium (dnešný St. Pölten), ale takisto aj kúpele, ako Aquae (dnešný Baden).

Hľadanie stôp v Dolnom Rakúsku

Po zániku Západorímskej ríše upadali aj hraničné opevnenia Limes. Niektoré z týchto opevnení a sídiel sa však ďalej využívali aj v stredoveku a vytvorili základ mnohých miest, ktoré existujú dodnes. Archeologické náleziská a pozostatky opevnení, ale aj civilných sídiel, hospodárskych a dopravných zariadení poskytujú do dnešného dňa cenný pohľad na život v rímskej antike. V Dolnom Rakúsku je 14 nálezísk súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Dunajský Limes. Tak ako kedysi spájal Limes jednotlivé opevnenia a miesta, dnes tvorí Dunajská cyklotrasa pohodlnú spojnicu medzi jednotlivými lokalitami. Pozostatky pevností tvoria prirodzené orientačné body a múzeá v obci Wallsee, Pöchlarn, Mautern, Traismauer, Zwentendorf (v súčasnosti zatvorené kvôli novej inštalácii), Tulln a Klosterneuburg vás pozývajú na cyklistické prestávky inšpirované Rímom. V rímskom meste Carnuntum sa podarilo ako nikde inde na svete funkčne zrekonštruovať základné architektonické typy rímskej mestskej štvrte na pôvodnom mieste. Meštiansky dom, rímsky mestský palác a verejné kúpele otvárajú okno času do raného 4. storočia n. l. a umožnia nám zažiť na vlastnej koži, ako vyzeral vtedajší každodenný život.