Princ Koloman v Melku

Legenda o svätom Kolomanovi: od syna írskeho kráľa k rakúskemu patrónovi.

Mesto Melk a tamojšie benediktínske opátstvo boli veľmi ovplyvnené svätým Kolomanom, ktorý našiel miesto svojho posledného odpočinku v kostole opátstva vysoko nad Dunajom.

Z rodného Írska sa vydal na púť do Jeruzalema, v Stockerau bol však kvôli cudzokrajnej reči a oblečeniu považovaný za špióna, mučený a obesený na vyschnutej baze: To sa v roku 1012 prihodilo svätému Kolomanovi, ktorý bol podľa legendy synom írskeho kráľa. To, koho tam skutočne obesili, zistili obyvatelia mesta Stockerau, až keď strom, ktorý slúžil ako šibenica, znovu rozkvitol, ale telo údajného špióna ostalo nepoškodené. Potom, ako sa o tomto zázraku dozvedel babenbergský markgróf Heinrich I., nechal v roku 1014 preniesť a pochovať Kolomanove pozostatky na svojom hrade v Melku.

Patrón mesta, krajiny a opátstva

V tom čase bol Melk sídlom Babenbergovcov, ktorí od roku 976 vládli markgrófstvu Ostarrîchi, malému územiu na východnej hranici Bavorska, ktoré sa im podarilo v krátkom čase rozšíriť. Prenesením Kolomanových pozostatkov vzrástol význam Melku. Nové miesto posledného odpočinku mučeníka mestu neprinieslo len prestíž, ale aj iný významný prínos: Pri hrobke svätca bol v roku 1089 založený benediktínsky kláštor, v kostole ktorého dodnes leží hrobka. Samotný Koloman sa stal patrónom rodiny Babenbergovcov, mesta Melk a neskôr dokonca patrónom Rakúska.

Nech žije Koloman

Ešte aj dnes si v Melku pripomínajú svätca rôznymi spôsobmi. Uprostred radničného námestia stojí fontána sv. Kolomana so sochou svätca. Už od roku 1451 sa v meste 13. októbra na deň sv. Kolomana každoročne konajú hody. V tento deň sa v opátstve slávi bohoslužba na počesť svätého, pri ktorej je predstavená monštrancia s relikviou sv. Kolomana, bazovým krom. Patróna pripomína aj sarkofág s ostatkami svätca, socha pri vchode, cenné umelecké poklady, ako napríklad neskorogotická maľba alebo barokový relikviár, ako aj niektoré priestory opátstva Melk, ako napríklad sála a dvor sv. Kolomana či Kolomanov zvon.