PROBLÉMOVÝ ŠTUDENT VYBUDOVAL PRE OSTATNÝCH

SVOJU ŠKOLU SNOV

Akademické gymnázium vo Viedni musel po dvoch rokoch opustiť kvôli zlému prospechu; ani ako internátny študent v Drážďanoch nenašiel prostredie, ktoré by zodpovedalo jeho predstavám o škole. Napriek tomu sa Arthur Krupp (1856 - 1938) stal úspešným podnikateľom a ako dodávateľ cisárskeho dvora vyrábal strieborné príbory pre cisárovnú Alžbetu. Vo Viedenskom lese Reigon v Berndorfe, kde vyrastal, si potom bývalý problémový žiak splnil svoj sen o škole pre ostatných. Dal postaviť dvanásť tried v rôznych štýloch, od egyptského cez byzantský, barokový až po empírový.

Dvere egyptskej triedy vyzerajú presne ako falošné dvere pohrebnej komory v Dendere, maurská trieda je vytvorená podľa Zlatej brány v Córdobe a Veľký Trianon v záhradách paláca vo Versailles bol vzorom pre miestnosť v štýle Ľudovíta XIV. Za nádherne zariadenými dverami do egyptskej učebne sa vyučovanie koná dodnes. Berndorfovy učebne však neboli jedinou vecou, ktorú Arthur Krupp na začiatku minulého storočia urobil pre študentov. V roku 1908 zriadil aj prvú školskú zubnú kliniku v Rakúsko-Uhorsku, ktorá bola pre všetkých študentov bezplatná.