STAVITEĽ NAJLEPŠIEHO HNIEZDA

MÁ U OPAČNÉHO POHLAVIA NAVRCH

Keď sa ľudí v Rakúsku opýtate, čo im ako prvé príde na um v súvislosti s bocianmi, určite nebudete ďaleko od pravdy, ak predpokladáte, že deväť z desiatich spontánne odpovie „Burgenland“. Práve v Dolnom Rakúsku, presnejšie v prírodnej rezervácii Dolnomoravské luhy, sa totiž usadila najväčšia kolónia bociana bieleho nielen v Rakúsku, ale aj v celej strednej Európe. Od marca do augusta tu žije a hniezdi okolo 80 bocianov, ktoré sa potom vydávajú na svoju každoročnú cestu do Afriky. V bociaňom dome, informačnom centre prírodnej rezervácie, sa dozviete veľa zaujímavosti zo života týchto vtákov.

Zistíte napríklad, že príbeh o tom, že bociany žijú po celý život v jednom páre, je len pekná rozprávka. Samce a samice totiž väčšinou vytvárajú len sezónne páry a s romantikou nemá nič spoločné ani výber cieľového partnera. Samce sa z juhu vracajú vždy skôr, aby postavili alebo opravili hniezda. K najlepším staviteľom potom priletia tie najatraktívnejšie samice. Túto nádhernú prírodnú rezerváciu, ktorá je domovom 500 chránených druhov rastlín a živočíchov, môžete objavovať na troch chodníkoch určených pre návštevníkov.

Národný park Dunajské luhy

Brána do národného parku Dunajské luhy sa nachádza v centre národného parku na zámku ORTH.

Národný park Dunajské luhy chráni jedny z posledných veľkých nezastavaných riečnych lužných krajín strednej Európy. Návštevné centrum nachádzajúce sa na zámku Orth pozýva ako „vstupná brána do lužnej krajiny“ spoznávať fascinujúci svet dunajských luhov.

Dunajské luhy, nachádzajúce sa medzi Viedňou a Bratislavou, sú od roku 1996 chránené mimoriadnym spôsobom: sú označené ako územie národného parku. Množstvo biotopov, ktoré vznikli vzájomným vplyvom klesania a stúpania hladiny vody voľne tečúceho Dunaja, tu ponúka domov skvostom zo živočíšnej aj rastlinnej ríše.

Vstupná brána do lužnej krajiny
Krásu dunajských lužných lesov možno zažiť v rámci rozsiahlych prehliadok v sprievode strážcov národného parku, ale aj na zámku Orth, ktorý slúži ako návštevné centrum národného parku. Multimediálna, interaktívna výstava s názvom „DonAUräume“ v centre národného parku otvára návštevníkom svet divokej, tajuplnej lužnej krajiny a dodáva chuť na potulky prírodou. Tu možno zažiť príbeh vzniku, ako aj načrtnutie dnešnej situácie Dunajských luhov, a taktiež tu možno vidieť skryté poklady.

Ostrov na Dunaji
Zámocký ostrov je prírodným areálom centra národného parku a predstavuje biotopy, živočíchy a rastliny Dunajských luhov. Mimoriadne obľúbené u veľkých aj malých návštevníkov sú európske korytnačky močiarne, rozličné druhy hadov a hravé sysle. Ako srdce zámockého ostrova umožňuje podvodná pozorovateľňa jedinečné pohľady do vôd, ktoré a dajú porovnať so skutočným potápaním – za sklom pláva množstvo domácich rýb. Pre deti sa tu nachádzajú zariadenia na šantenie a hranie a na zámockom ostrove boli zriadené aj idylické pozorovateľne a oddychové zastávky.

  • Národný park Dunajské luhy chráni jedny z posledných veľkých nezastavaných riečnych lužných krajín strednej Európy
  • Centrum národného parku na hrade ORTH približuje nekonvenčnými spôsobmi fascinujúci svet dunajských luhov
  • Výstava DonAUräume
  • V Rakúsku jedinečná priechodná podvodná stanica
  • Množstvo podujatí, rodinné festivaly a prehliadky
  • Obchod národného parku a zámocká kaviareň

Národný park Dunajské luhy