Trať pre horské bicykle

Trať pre horské bicykle je charakterizovaná svojimi vlastnosťami, dĺžkou, prevýšením, ako aj počtom tratí typu single-trail a rozdelená do troch stupňov obťažnosti.

Ako trate pre horské bicykle sa označujú všetky schválené trasy pre horské bicykle, u ktorých tvorí len zriedka viac ako 30 % povrchu asfalt a vedú po tratiach typu single-trail, lesných a lúčnych cestách.

To zároveň znamená, že sa na nich môžete stretnúť s nákladnými vozidlami alebo traktormi či prírodnými úkazmi, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva – opatrnosť je preto namieste.

Stupne obťažnosti

Trate pre horské bicykle sa delia na tri stupne obťažnosti: ľahké (modré), stredne náročné (červené) a ťažké (čierne). Trate označené modrou farbou sú ideálne pre rodiny s deťmi, často vhodné aj pre klasické bicykle a väčšinou bez premávky. Oblasti, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo, sú dobre označené. Trate označené červenou farbou sú určené pre pokročilých milovníkov cyklistiky a odporúča sa na nich používať primerané vybavenie – najväčšie klesanie na jednotlivých krátkych úsekoch môže totiž dosahovať až 17 %. Ešte strmšie sú trate pre horské bicykle označené čiernou farbou. Tieto sú určené naozaj len pre pokročilých cyklistov – vhodné vybavenie je povinné.