Trať typu single-trail pre horské bicykle

Trate typu single-trail sú náročnejšie, u cyklistov veľmi obľúbené úseky trás, na ktorých nie je núdza o skaly, korene stromov a špeciálne vytvorené zákruty.

Pre jednoduchšie plánovanie bola pri tratiach typu single-trail pre horské bicykle popri stupňoch obťažnosti ľahké (modré), stredne náročné (červené) a ťažké (čierne) definovaná stupnica od S0 po S5.

Táto stupnica sa zameriava na bežných horských cyklistov jazdiacich na technicky vyspelých bicykloch. Úseky trás s označením S0 a S1 patria k modrým – teda najľahším – tratiam, pričom S0 si nevyžaduje žiadne zvláštne zručnosti v jazde na bicykli. Na trati s označením S1 sa vyskytujú menšie prekážky, ako ploché korene stromov a menšie skaly. Na stredne náročných trasách s označením S2 už musíte prekonávať nenáročnejšie ostré zákruty, korene a skaly sú o niečo väčšie.

Stupeň obťažnosti S3 až S5 majú ťažké trasy označované čiernou farbou. Pri trati s označením S3 sa vyžadujú veľmi dobré cyklistické zručnosti. Výzvou sú veľké balvany, vysoké schody, ostré zákruty, ako aj šikmé zjazdy po klzkých povrchoch. Jazda po tratiach typu S4 a S5 si vyžaduje ovládanie špeciálnych cyklistických techník – štandardom sú ostré zákruty so skokmi, extrémne strmé rampy, terén s veľkými balvanmi (S4) alebo suťoviská (S5).