Treková trať pre horské bicykle

Treková trať pre horské bicykle je charakterizovaná dĺžkou, prevýšením, vlastnosťami a rozdelená do troch stupňov obťažnosti.

Trekovú trať pre horské bicykle tvoria časti lesných ciest, trate typu single-trail a tzv. zdieľané trate – asfalt môže tvoriť viac ako 50 % povrchu.

To zase znamená, že treková trať pre horské bicykle často vedie po cestách a lesných cestách. Takže by ste mali byť neustále pripravení na stretnutie s automobilmi alebo rôznymi poľnohospodárskymi vozidlami, ktoré zaberajú celú šírku cesty.

Stupne obťažnosti

Delenie trekových tratí pre horské bicykle podľa stupňa obťažnosti je rovnaké ako pri tratiach pre horské bicykle. Trate označené modrou farbou patria k najľahším, sú ideálne pre rodiny s deťmi a vďaka dobrému povrchu často vhodné aj pre klasické bicykle. Okrem toho je to zóna s obmedzenou premávkou. Trate označené červenou farbou si vyžadujú pokročilé cyklistické zručnosti a defenzívne správanie sa počas jazdy – primerané vybavenie nie je povinné, ale odporúča sa. Po tratiach označených čiernou farbou smú jazdiť iba špičkoví cyklisti s použitím vhodnej výbavy.