Arcivojvoda Franz-Ferdinand-Museum Artstetten

Múzeum

Popis

Das Museum im Schloss Artstetten zeigt in der Dauerausstellung das Leben des Erzherzogs Franz Ferdinand.

Od roku 1982 sa v zámku nachádza múzeum Erzherzog-Franz-Ferdinand-Museum, so svoju stálou výstavou "Pre srdce  & korunu" približuje divákom život následníka trónu a jeho rodiny.
Zámok Artstetten leží vysoko nad Dunajom, v oblasti Wachau v Dolnom Rakúsku.

Návštevníci sa zoznámia s dejinami medzi šťastím a utrpením, životom a smrťou, s rôznorodým svetom politických mysliteľov, reformátorov, zberateľov, ale najmä so životom rodinne založeného človeka arcivojvodu FranzaFerdinanda. Výstavu menia každý druhý rok na tému jeho života alebo života okolo roku 1900.

Vybavenie

  • WC
  • Kaviareň v dome
  • Prehliadky so sprievodcom
  • Obchod

Pobočky a trasy