Arnulf Rainer Museum

Múzeum

Táto prevádzka je vynikajúca...

 • Karta Niederösterreich-CARD

Popis

Today's Arnulf Rainer Museum is housed in a building in Baden that is particularly historically turbulent: It was formerly replaced by the Frauenkirche, and from 1821 it was the famous Frauenbad - built according to a design by Charles de Moreau, one of the most important architects of French classicism. After the bathing establishment was closed down in 1972, the building functioned as a supra-regional exhibition centre.

Súčasné múzeum Arnulfa Rainera sa nachádza v historicky mimoriadne pohnutom objekte kúpeľného mesta Baden: Na jeho mieste sa predtým nachádzal kostol Panny Márie - Frauenkirche, od roku 1821 sa tu nachádzali známe ženské kúpele, vybudované podľa návrhu Charlesa de Moreau, jedného z hlavných architektov francúzskeho klasicizmu. Potom, čo bola v roku 1972 prevádzka zastavená, fungovala budova ako nad regionálne výstavnícke centrum.

V roku 2006 bola venovaná umelcovi Arnulfovi Rainerovi rodákovi z Badenu. Otvorenie novo upraveného múzea, ako úspešnej kombinácie historickej a modernej stavebnej podstaty, sa konalo v roku 2009.

Arnulf Rainer: Úspešné ťaženie z Badenu do celého sveta

Arnulf Rainer sa považuje za zakladateľa umeleckého smeru Informel (franc.: Informel - „neformálne umenie“) v Rakúsku. Jeho premaľby ho medzinárodne preslávil v päťdesiatych rokoch. Dnes patrí k jedným z najvplyvnejších žijúcich umelcov našej doby. Múzeom Arnulfa Rainera mu mesto Baden, v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko (Land Niederösterreich), venovalo ustanovizeň, ktorá odzrkadľuje jeho všestrannosť. Na programe sú stále a špecializované výstavy.

Súčasné umenie pod pamiatkovo chránenou strechou

Každý prvý piatok v mesiaci pozýva Arnulf Rainer Museum na architektonickú prehliadku: Pritom sa návštevník zúčastňuje objavovania pamiatkovo chráneného objektu kúpeľov Frauenbad, s množstvom cenných informácií o klasickej prepychovej stavbe. Počas prehliadky sa návštevníci tiež dozvedia viac o kúpeľníctve v meste Baden v posledných storočiach.

Pravidelné prehliadky v sobotu a v nedeľu a cez sviatky sa venujú na jednej strane aktuálnym výstavám, a prezentujú v jeho prehliadkových okruhoch okrem iného historické ženské kúpele Frauenbad.

Vybavenie

 • Miestnosť na prebaľovanie
 • WC
 • Prehliadky so sprievodcom
 • Obchod

Vhodnosť

 • vhodné pre deti
 • vhodné pre vozíčkarov
 • vhodné pre kočíky
 • WC vhodné pre invalidný vozík
 • vhodné aj pri zlom počasí
Hovoríme po …
 • angličtina
 • nemčina
Poloha
 • dostupné s verejnými dopravnými prostriedkami

Pobočky a trasy