Bazilika Maria Taferl

Kostol

Popis

Die Wallfahrtsbasilika Maria Taferl ist als Landesheiligtum der schmerzhaften Mutter Gottes ein sehenswerter spiritueller Ort.

Pútnická bazilika Maria Taferl je špeciálnym posvätným duchovným miestom v kraji venované bolestnej matke Božej.

Obec Maria Taferl leží na severnom brehu Dunaja. Tu tróni pútnická bazilika Maria Taferl, posvätné miesto Dolného Rakúska venované bolestnej matke Božej.

Z tohto malebného posvätného miesta ležiaceho vo výške 233 metrov nad Dunajom sa vám naskytne nádherný výhľad na údolie Dunaja a hornatú krajinu regiónu Mostviertel až po reťaz Alpského pohoria, ktoré sa pred očami návštevníkov rozprestiera do šírky viac ako 300 kilometrov.

Základný kameň pútnického kostola Maria Taferl, do ktorého bol zahrnutý aj dub s milostivým obrazom – odtiaľ pochádza názov „Maria Taferl“, bol položený 25. apríla 1660. Kostol bol postavený podľa návrhu neznámeho staviteľa pod dohľadom dolnorakúskeho dvorného a krajinného staviteľa Georga Gerstenbranda. Od roku 1671 pokračoval v stavbe Talian Carlo  Lurago, ktorý pracoval najmä na stavbách v Čechách. Dokončením stavby bol v roku 1707 poverený Jakob Prandtauer.

Klenotnica baziliky je miestnosť nádherne vymaľovaná v pestrom ľudovom štýle baroka s freskami, ktoré na strope zobrazujú príbeh stvorenia a na stenách príbehy o zázračných uzdraveniach a záchrane.
 

Pobočky a trasy