Bazilika Nanebovstúpenie panny Márie -Mariä Himmelfahrt Bad Deutsch-Altenburg

Kostol

Popis

Farský kostol  Mariä Himmelfahrt, románska bazilika s piliermi je z 13. storočia.
Kostol Márie je románskou bazilikou s troma loďmi a ranno gotickým chórom a západnou vežou, tú  postavili v roku 1050 v  Deutsch-Altenburg.
1213 vďaka majstrovi Alban - Johann Dörr-ovi kostol rozšírili a prerobili. Jeho vonjakšia časť patrí k najkrajším stavbám, chórom Rakúska.

Pobočky a trasy