Cisterciánske opátstvo Heiligenkreuz

Kláštor/opátstvo, Kostol

Táto prevádzka je vynikajúca...

  • Top výletný cieľ
  • Partner kvality Dolného Rakúska
  • Karta Niederösterreich-CARD

Popis

Svätý Leopold III., rakúsky markgróf povolal v roku 1133 na návrh svojho syna Otta cisterciánskych mníchov z francúzskeho kláštora Morimond do rozsiahlej lesnatej oblasti údolia Sattelbachtal, aby ju pomohli pozdvihnúť po duchovnej aj ekonomickej stránke. Mnísi priniesli dôležité impulzy v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ale aj v oblasti remesiel a po skromných začiatkoch vybudovali opátstvo. Románska loď opátskeho kostola bola vysvätená už v roku 1187, gotický halový chór v roku 1295, krížová chodba s kapitulnou sieňou, fratéria, dormitár a fontánový pavilón boli postavené v 13. storočí. Mimoriadne vzácne sú maľby na skle vytvorené technikou grisaille. Vojvoda Leopold V. priniesol v roku 1182 zo svojej púte do Jeruzalema kus svätého kríža a relikviu odovzdal kláštoru

Ceny

Pobočky a trasy