Mestský kostol sv. Štefana

Kostol

Popis

Takmer tisíc rokov starý kostol mesta stojí na pôvodných základoch fary z čias  Babenbergovcov.
Jadro kostola je románske, chór gotický a veže a vnútro kostola je barokové.

Popri mestskom kostole sa nachádza neskoro románsky Tullner Karner  -  ossárium, z polovice 13. storočia, kostnica s dvojitou kráľovskou kaplnkou a známym lievikovitým portálom.

Pozoruhodnosťou  kostola je brána pri západnom portáli s apoštolmi, chór a oltár. Kaplnky po oboch stranách kostola na návštevníkov silno zapôsobia.

Verejnou dopravou sa dá ľahko dostať vlakom alebo autobusom.

Pobočky a trasy