Múzeum Josefa Reithera

Múzeum

Popis

Josef Reither  je markantná osobnosť rakúskeho politického života v Dolnom Rakúsku.

Nové múzeum Josef Reither Museum, ktoré otvoril hajtman Dr. Erwin Pröll, ho predstavuje nielen ako hospodársky a politicky aktívneho človeka, ale aj ako sedliaka, starostu v roku  1912 za čias cisára, neskôr predsedu krajinskej vlády Dolného Rakúska, spolkového ministra pre vidiek a lesné hospodárstvo, rakúskeho šéfa roľníkov a funkcionára, zakladateľa  továrne na cukor v Tullne.

Spoločnosť NÖ Versicherung, NEWAG (dnes EVN), NÖ mliekareň, doba vlády cisára, európska revolúcia, 1. a 2. svetová vojna, pobyt v koncentračnom tábore, jeho smrť, až po zmluvu o štáte v roku 1955 – tieto míľniky sú akýmsi pripomenutím vtedajšej doby staršej generácii a ako príklad pre mladých, ktorí majú záujem o angažovanosť v politickom živote.

Poloha
  • dostupné s verejnými dopravnými prostriedkami

Pobočky a trasy