Vinoduct

Víno

Popis

Vinodukt - tento názov odkazuje na vinotéku umiestnenú v najdlhšom viadukte Semmeringskej železnice, Schwarzaviadukt v Payerbachu. V tejto pravdepodobne jedinečnej vinotéke sa pomocou 6 otočných a rotujúcich videoprojektorov (premietanie cez celú miestnosť) pôsobivo zobrazuje výstavba Semmeringskej železnice.

Inštalácia vedie návštevníka do priľahlej vinotéky, kde môže pokračovať v kulinárskej ceste (sortiment vín zo všetkých vinárskych oblastí pozdĺž južnej železnice z Viedne do Terstu).

Vybavenie

  • Prehliadky so sprievodcom

Vhodnosť

  • vhodné aj pri zlom počasí
Poloha
  • dostupné s verejnými dopravnými prostriedkami

Pobočky a trasy