Záhrady a oranžéria opátstva Klosterneuburg

Prírodný zážitok

Popis

Revitalizácia záhrad opátstva bola ukončená v roku 2012: V súlade s okolitou architektúrou vznikli „záhrady storočí“, od stredovekých záhrad cez renesančné a barokové záhrady, anglické parky až po moderné záhrady. S unikátnym zmyslom pre detail bola pritom zrekonštruovaná aj výsadba typická pre dané obdobie.

Oranžéria opátstva

Klasicistický skleník od Josepha Kornhäusela bol postavený počas prestavby opátstva Stift Klosterneuburg, ktorú viedol v rokoch 1834 – 1842, a mal slúžiť na zimovanie tropických rastlín a ako miesto oddychu pre kanonikov. Ťažké poškodenia počas vojny premenili skleník na ruinu. S jeho renováciou sa začalo v roku 1995 a dnes si ho môžete prezrieť počas prehliadok záhrad, výstav orchideí a dní záhrad.

Záhradníctvo opátstva

Činnosť záhradníctva opátstva sa sústreďuje najmä na floristické výtvory v priebehu liturgického roka. Záhradníctvo opátstva sa popri záhradných plochách a vonkajších priestoroch v areáli opátstva čiastočne stará aj o udržiavanie záhrad všetkých farností patriacich opátstvu v Dolnom Rakúsku a vo Viedni.

K rozsahu pôsobnosti záhradníctva opátstva však nepatria len činnosti v oblasti floristiky, ale aj starostlivosť a opatrenia zamerané na infraštruktúru v celom areáli opátstva. Záhradníctvo opátstva zamestnáva v závislosti od množstva práce a ročného obdobia rozličný počet pracovníkov, ktorí majú na starosti všetky floristické a tvorivé práce, ako aj rôzne opatrenia týkajúce sa starostlivosti a údržby. Zo sociálneho hľadiska sú tu integrované aj osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Záhradníctvo im poskytuje chránené pracovisko, a tak môžu byť súčasťou tímu záhradníkov. Záhradníctvo tak napĺňa nielen svoje poslanie zušľachťovania Božieho diela, ale plní aj dôležité spoločenské poslanie.

Pobočky a trasy