Zámky Hof a Niederweiden

Zámky Hof a Niederweiden ponúkajú v roku 2020 výstavy „Sisi – človek a majestát“ a „Sisin syn Rudolf“.

Dve výstavy na zámkoch Hof a Niederweiden sú od 21. marca do 20. novembra 2020 venované rakúskej cisárovnej a jej synovi, korunnému princovi Rudolfovi.

„Sisi“ on Tour: špeciálna výstava „Múzea Sisi“ z viedenského zámku Hofburg plánuje na nasledujúce roky medzinárodné výjazdy. Z vlastnej zbierky Alžbety je možné vidieť mnoho dosiaľ neznámych exponátov, ktoré poskytujú autentický pohľad na život nestálej cisárovnej. Prvou zastávkou „turné“ je najväčší rakúsky barokový palác, zámok Hof a poľovnícky zámok Niederweiden v oblasti Marchfeld: 

Sisi – človek a majestát

V poľovníckom zámku Niederweiden, ktorý sa nachádza neďaleko od zámku Hof, budú vystavené nádherné kúsky zo zbierky cisárovnej Alžbety v desiatich tematických oblastiach. Okrem exponátov, ktoré ešte nikdy neboli vystavené, ako je napríklad medailón cisárovnej zobrazujúci fotografie jej dvoch detí Gisely a Rudolfa alebo socha jazdca prezentujúca bravúrneho jazdca v sedle, ktoré bolo v tom čase vyslovene dámske, na vás čakajú aj najnovšie vedecké poznatky zo života vládkyne monarchie.

Sisin syn Rudolf

Výstava v zámku Hof ponúka pohľad na život korunného princa Rudolfa, cisárovnej Alžbety a jediného syna cisára Franza Jozefa. Zameriava sa na súkromný život dediča trónu; od významných zážitkov v detstve cez jeho politický postoj až po jeho výrazný záujem o prírodné vedy otvára výstava bližšie pohľad za fasádu cisárskeho syna, ktorý zostal v pamäti ľudí kvôli tragickým okolnostiam ukončenia jeho života v obci Mayerling.