Cesta do doby kamennej

Na návšteve u mamutov: Pôsobivá prehliadka doby kamennej v Dolnom Rakúsku.

Willendorfská Venuša, ktorá bola vytvorená pred 27000 rokmi, je najznámejším ale zďaleka nie jediným nálezom v Dolnom Rakúsku pochádzajúcom z doby kamennej. To, ako žili pravekí lovci a zberači, si môžete pozrieť vo viacerých múzeách.

V Dolnom Rakúsku nájdete nielen množstvo archeologických nálezísk, ale aj miest, kde sa môžete ponoriť do doby kamennej. Napríklad v múzeu MAMUZ na zámku Asparn an der Zaya je veľmi pôsobivo stvárnený spôsob života od obdobia lovcov mamutov pred 40000 rokmi až po raný stredovek. Múzeum sa stalo jedinečným výletným cieľom najmä vďaka rekonštrukcii modelov pravekých obydlí v ich skutočnej veľkosti. V múzeu MAMUZ Mistelbach sa navyše konajú každoročne sa meniace výnimočné výstavy, ktoré spracúvajú významné historické témy.

O mamutoch, kruhových priekopách a Venuši

Prehistorické múzeum v obci Nußdorf ob der Traisen so svojím verne stvárneným modelom mamuta umiestneným pred vchodom predstavuje tie najvýznamnejšie nálezy z údolia Traisental. Na Heldenbergu si môžete pozrieť rekonštrukciu neolitickej dediny a jednej z legendárnych kruhových priekop. A čo Willendorfská Venuša? Jej súčasným domovom je prírodovedné múzeum vo Viedni. Ďalšie nálezy z tohto obdobia nájdete v múzeu Venusium vo Willendorfe.