Dunajský región

Malebné krajinky, cenné kultúrne poklady, jedinečné radosti pre chuťové poháriky, ako aj vína – Dunaj v Dolnom Rakúsku sľubuje množstvo cenných okamihov.

Na svojej ceste z Horného Rakúska až po slovenskú hranicu sa Dunaj vlní v dĺžke 286 km a preteká popri historickej kultúrnej krajine, ako je napr. Nibelungengau a Wachau, vinie sa medzi jemnými pahorkami Wagramu a pozdĺž dlhej Tullnskej kotliny, aby sa po prekročení mestskej hranice hlavného mesta Rakúska, Viedne, v historickej krajine „Römerland“ Carnuntum Marchfeld spojil do kombinácie divokej prírody, antického kultúrneho dedičstva a barokovej chuti do života.

Dunajský región