JED A PROTIJED TU RASTÚ

V JEDNOM BYLINKOVOM ZÁHONE

Síce nezaujme hneď na prvý pohľad, pre jej tvorcu, otca Martina Rothenedera, je však srdcom parku v opátstve Melk: rajská záhrada, ktorá bola vytvorená podľa opisov benediktínskeho mnícha Walahfrida Straba. V 9. storočí napísal knihu „De cultura hortorum“, v ktorej opísal účinky rôznych bylín. Spomína v nej napríklad aj to, že jablčník obyčajný odvracia smrteľné nebezpečenstvo, keď macochy „otrávia jedlo jedovatou prilbicou modrou“.

V rajskej záhrade opátstva Melk ste teda v bezpečí. Prilbica modrá a jablčník obyčajný si tu rastú bok po boku v jednom záhone. O rajskú záhradu v opátstve Melk sa dodnes s láskou starajú.