OKENICA NAHRADILA ROZTRŽITÉMU GÉNIOVI

NOTOVÝ PAPIER

Zdržiaval sa tam rád a často. Nielen „kvôli kúram“, ale aj preto, že atmosféra Badenu bola preňho zrejme dôležitým zdrojom inšpirácií pri komponovaní. Kúpeľní hostia však z Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827) až takú veľkú radosť nemali. Jeho neustále muzicírovanie im liezlo na nervy až natoľko, že génius mal problém nájsť si počas svojich pobytov ubytovanie.

Jedného dňa sa počas večere v hostinci Zum Schwarzen Adler dozvedel o voľnej izbe v dome medikováča (dnešný Beethovenov dom) – vyskočil a ponáhľal sa tam bez toho, aby zaplatil. Okamžite bol zatknutý za nezaplatenie účtu v hostinci, ale po objasnení situácie mal konečne svoju izbu. Nenašiel v nej však žiadny papier, a tak si svoje hudobné nápady zapisoval na okenicu. Šikovný kúpeľný hosť, ktorý si to všimol, odkúpil od medikováča okenicu s cennými zápismi. Medikováč však požadoval zaplatenie poškodených okeníc aj od Beethovena počas jeho ďalšieho pobytu.

V Badene bol Beethoven zatknutý až dvakrát. Raz za nezaplatenie účtu v hostinci a raz za to, že ho polícia považovala za tuláka.